Termen in SPIP (Frans-Nederlands)

Ondanks een meertalige gebruikersinterface en een online hulpfunctie vind je in SPIP componenten die afhankelijk zijn van zijn oorspronkelijke taal: Frans. Voorbeelden zijn het schema van de database, bestandsnamen en de markuptaal.

Maar het betekent gelukkig niet dat je de Franse taal moet beheersen om SPIP te kunnen gebruiken. Zie het als een computertaal die je ook zou moeten aanleren. Met deze woorden- en termenlijst helpen we je alvast een handje.

Woorden die uit het Frans komen of in het Frans dezelfde betekenis hebben als in het Nederlands, hebben we niet vermeld.
Frans Nederlands Context
administrateur beheerder gebruiker met uitgebreide rechten in SPIP
article artikel het belangrijkste object in SPIP
balise "tag", baken niet te verwarren met HTML-tags, dit zijn de "tags" van de markuptaal van SPIP
base (de données) database
boucle lus de belangrijkste instructie in de markuptaal van SPIP. Zie De syntax van de lus (BOUCLE).
branche tak wordt als selectievoorwaarde gebruikt in de hierarchie van rubrieken
brève nieuwsbericht een alternatieve manier om informatie te verstrekken
chapo "hoed", de koptekst introducerende paragraaf die in het kort de inhoud van een artikel beschrijft
critère voorwaarde wordt gebruikt in een lus om een specifieke selectie te doen
date datum
descriptif omschrijving de (korte) omschrijving van een artikel of rubriek
dossier "directory", map een onderdeel van de structuur van gegevens op de harde schijf
ecrire schrijven wordt gebruikt om de map te benoemen waarin zich de interface voor het beheer ("het privé gedeelte) bevindt
fichier "file", bestand een gegevensbestand
formulaire formulier
groupe groep onder andere gebruikt om trefwoorden te groeperen
hasard willekeurig wordt gebruikt in een lus om een willekeurig element te retourneren
hauteur hoogte bijvoorbeeld de hoogte van een afbeelding
image afbeelding
largeur breedte bijvoorbeeld de breedte van een afbeelding
lien link, koppeling wordt gebruikt als over een hyperlink gesprokene wordt
mise à jour upgrade het aanpassen van SPIP (of van een plugin) naar een meer recente versie
mot woord wordt in een lus gebruikt om een trefwoord aan te geven
mot clé trefwoord trefwoorden bieden een alternatieve manier om objecten te koppelen
non nee wordt als parameter gebruikt in sommige voorwaarden
objet object elementen als een artikel, rubriek, nieuwsbericht, auteur, enz.
octet byte
oui ja wordt als parameter gebruikt in sommige voorwaarden
par door wordt gebruikt om de sorteervolgorde aan te geven
parent ouder (vader of moeder) is het hogere niveau in de hiërarchie (van een rubriek of berichtenforum)
raccourci "verkorting", shortcut, opmaakcode in deze documentatie gebruiken we het woord "opmaakcode" om speciale coderingen aan te geven voor bijvoorbeeld cursief of vetschrift
racine "wortel", root het begin van een hiërarchische structuur
recalculer "herberekenen", verversen het herberekenen en opnieuw in de cache plaatsen van een pagina
recherche zoeken wordt gebruikt in relatie met de zoekmachine van SPIP
rubrique rubriek de inhoud van SPIP staat georganiseerd in een hierarchie van rubrieken
secteur "sector", hoofdrubriek de rubriek(en) aan de root van de site
sommaire omsomming dit is ook de naam van de beginpagina van een SPIP site
soustitre subtitel een optionele tekst onder de titel van een artikel
squelette skelet een sjabloon of model voor (een onderdeel van) een pagina
surtitre boventitel een optionele tekst boven de titel van een artikel
texte tekst het veld wat de belangrijkste inhoud van een object bevat
titre titel de titel van een artikel, rubriek, nieuwsbericht, trefwoord, enz.
webmestre webmaster rol in SPIP met de meest uitgebreide rechten

De filters hebben ook Franse namen. Je vindt ze in De filters van SPIP.

Enkele benamingen die we gebruiken voor speciale tekens

NaamSymbool
Rechte haakjes [ ... ]
Haakjes ( ... )
Accolades { ... }
Dubbele aanhalingstekens " ... "
Enkele aanhalingstekens ' ... '

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 03/10/18

Vertalingen: عربي, català, Deutsch, English, Español, 日本語, Nederlands, русский, slovenčina, svenska, українська