Handvest van SPIP

Wat is SPIP?

SPIP is een gratis software waarmee je websites kunt maken. Het is gelicentieerd onder de GNU GPL3 licentie.
SPIP wordt ontwikkeld en onderhouden door haar gemeenschap, met tederheid!

De gemeenschap

De SPIP-gemeenschap is een informeel collectief, bestaande uit mensen die in brede zin bijdragen aan het project, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) software, plugins, vertalingen, grafische producties, uitwisselingen in de verschillende ruimtes van de "melkweg" of groepsanimatie. Onafhankelijk van elke vereniging, stichting of bedrijf is de SPIP-gemeenschap georganiseerd rond de onderlinge afstemming van alle bijdragen.

De "SPIP-melkweg" (galaxie SPIP) is de naam van alle officiële sites die door de gemeenschap worden onderhouden. Het kan gaan om documentatie sites, e-mail discussielijsten, forums, tools voor de broncode..... Deze plaatsen staan vermeld in een gemeenschappelijke banner bovenaan de pagina’s van de sites, evenals op de kompassite https://boussole.spip.net/

De groep mensen die de core van de SPIP software onderhouden en beslissingen nemen over de SPIP software core, evenals de plugins en skeletten die standaard worden meegeleverd, wordt het "core team" of "équipe du noyau" genoemd. Nieuwe teamleden worden in de loop der tijd door coöptatie geïntegreerd. Een lijst van dit team vind je op onze tickettool. Om een veiligheidsprobleem te melden kan het team bereikt worden op spip-team@rezo.net.

Elke persoon die is ingeschreven op een SPIP galaxie of mailinglijst wordt beschouwd als een deelnemer aan de community. Ze kunnen er hulp en antwoorden op hun vragen vinden, maar in tegenovergestelde richting ook hulp bieden aan andere gebruikers. Ze kan ook helpen bij het onderhouden en ontwikkelen van SPIP, een van de sites in de galaxie, of een van de plug-ins.

Doelstellingen en waarden

Vergeet niet dat SPIP gratis software is en iedereen het kan gebruiken en wijzigen zoals hem goeddunkt. Elke deelname moet echter de doelstellingen en waarden van het initiële project van de minirézo respecteren, en in het bijzonder:

  • de vrijheid van meningsuiting van iedereen op het internet bevorderen en verdedigen;
  • wantrouwen ten aanzien van geld (zie post-scriptum);
  • respect voor de identiteit van elke persoon.

Dit houdt onder meer in dat zij zich inspant om haar bijdragen te internationaliseren, om ervoor te zorgen dat de gekozen taal, gedrag en werking open en gastvrij, empathisch, niet-seksistisch en niet-racistisch zijn en dat er voorrang wordt gegeven aan associatieve en collectieve behoeften boven de behoeften van de markt.

Om deze ideeën te volgen en het project in een bredere beweging te laten bestaan is de SPIP-gemeenschap in lijn met de gedragscode Contributor Covenant Code of Conduct: https://www.contributor-covenant.or....

Coöperatief functioneren en conflictbeheersing

Deze gedragscode (Contributor Covenant) bevat principes om communicatieproblemen tussen verschillende leden van de gemeenschap te voorkomen en op te lossen.

In geval van een interpersoonlijk conflict kan echter per geval een arbitragecommissie worden gevormd, die naar eer en geweten beslist op basis van de hierboven omschreven criteria en die over volledige discretionaire bevoegdheid beschikt.

Auteursrechten

In overeenstemming met de Franse wetgeving blijft elke bijdrage die in de gemeenschap wordt voorgesteld, van welke aard dan ook, als zodanig het eigendom van de bedenker, maar maakt deel uit van het "collectieve werk" dat het SPIP-project vormt.

Alle bijdragen van de gemeenschap zijn "gratis" in de zin van GNU (GPL, LGPL, FDL-licenties zonder invariante hoofdstukken, Art Libre, Creative Commons), om te worden geïntegreerd in het globale SPIP-project. Met name indien de bijdrage betrekking heeft op de aanpassing van een eerder werk, moet ervoor worden gezorgd dat aan de licentievoorwaarden voor dat werk wordt voldaan.

... Welkom bij SPIP !

PS:
"Een wantrouwen ten opzichte van geld"
-  Het beheer van het geld zou vereisen dat er een keuze wordt gemaakt uit de contribuanten en niemand zou in staat zijn om een beslissing te nemen.
-  Zich organiseren in een vereniging of stichting zou hetzelfde zijn als "de controle nemen" terwijl niemand dat wenselijk vindt.
-  "De voorkeur geven aan delen in plaats van aan concurrentie": wees voorzichtig om niet te vervallen in competitieve mechanismen zodat de bijdragen werkelijk gedeeld worden: zo wordt bijvoorbeeld overlapping van functionaliteiten vermeden en worden verbeteringen van bestaande functionaliteiten aangemoedigd.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: عربي, Deutsch, English, Español, français, Nederlands, Português do Brasil