Ontwikkeling en upgrades

In deze rubriek beperken we ons tot een beschrijving van de hoofdversies van SPIP vanaf versie 2.0.