_NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF

De constanten _NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF bepalen in skeletten het type weergave van de links die vanuit de tekst verwijzen naar een voetnoot.

Deze twee constanten bepalen in een skelet hoe een voetnoot (van het type [[note]] ), met zijn link naar de tekst van de voetnoot, wordt weergegeven.

Je kunt deze constanten definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Standaardwaarden zijn:
<span class="spip_note_ref">&nbsp;[
en
]</span>

Voorbeeld:

// verwijder de rechte haakjes rond de link naar een voetnoot
// en plaats de noot in superscript
define('_NOTES_OUVRE_REF', '<sup>&nbsp;');
define('_NOTES_FERME_REF','</sup>');
 

Zie ook _NOTES_OUVRE_NOTE en _NOTES_FERME_NOTE

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: français, Nederlands