_NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF

De constanten _NOTES_OUVRE_REF en _NOTES_FERME_REF bepalen in skeletten het type weergave van de links die vanuit de tekst verwijzen naar een voetnoot.

  • Apparu en : SPIP 3.0

Deze twee constanten bepalen in een skelet hoe een voetnoot (van het type [[note]] ), met zijn link naar de tekst van de voetnoot, wordt weergegeven.

Je kunt deze constanten definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Standaardwaarden zijn:
<span class="spip_note_ref">&nbsp;[
en
]</span>

Voorbeeld:

// verwijder de rechte haakjes rond de link naar een voetnoot
// en plaats de noot in superscript
define('_NOTES_OUVRE_REF', '<sup>&nbsp;');
define('_NOTES_FERME_REF','</sup>');

Zie ook _NOTES_OUVRE_NOTE en _NOTES_FERME_NOTE

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands