$GLOBALS[’spip_header_silencieux’]

Deze variabele maakt het mogelijk te verduidelijken wat je wensen zijn voor de HTTP header [1] bevat de informatie met betrekking tot SPIP en de gebruikte plugins (wat SPIP standaard doet).

Hier een voorbeeld van de site Firebug :

Om de informatie in de HTTP header te beperken tot het minimaal noodzakelijke, hoef je alleen maar de volgende regel toe te voegen aan config/mes_options.php (zie Het bestand mes_options.php):

$GLOBALS['spip_header_silencieux'] = 1;

Voetnoot

[1De HTTP hearder analyseert wat de website (in feite de webserver) terugstuurt wanneer een bepaalde URL door een browser wordt opgevraagd. Je kunt testen wat de server van jouw site retourneert: http://www.outils-referencement.com...

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands