_PERIODE_SYNDICATION

De constante _PERIODE_SYNDICATION bepaalt de tijdsinterval (in minuten) tussen twee syndicaties van sites.

De standaardwaarde is 2*60 (ofwel 2 uur). Het wordt afgeraden een kortere periode dan 20 minuten te defininiëren (omwille van capaciteit en performance).

Je kunt die waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// stel de syndicatie-interval in op 12 uur
define('_PERIODE_SYNDICATION', 12*60);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands