_SVP_PAQUET_MAX_SIZE

De constante _SVP_PAQUET_MAX_SIZE bepaalt de maximale grootte van een archief dat door het plugin beheer (SVP) kan worden ingelezen. De standaardwaarde is 64 Mb.

Je kunt die waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// een plugin van meer dan 64 Mb toelaten
define('_SVP_PAQUET_MAX_SIZE', 128*1048576);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands