_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES

De constante _NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES verwijst naar de map waarin met name de cache is opgeslagen.

De constante verwijst naar de naam van de map waarin tijdelijke voor HTTP beschikbare beschikbare bestanden zijn opgeslagen. Deze map bevat de cache van door SPIP verwerkte JavaScript, afbeeldingen en stylesheets. De standaardwaarde is local/.

Je kunt deze waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

define('_NOM_TEMPORAIRES_ACCESSIBLES', "local/");

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands