_LOGO_MAX_HEIGHT

De constante _LOGO_MAX_HEIGHT definieert de maximale hoogte in pixels waarbij SPIP een logo zal registreren.

  • Apparu en : SPIP 1.9

Deze constante definieert de maximale hoogte in pixels waaraan een logo moet voldoen om te worden geregistreerd [1] De standaardwaarde is 0.

Je kunt deze waarde definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Belangrijk
Om te zorgen dat met deze maximale hoogte rekening wordt gehouden, moet je ook de constante _LOGO_MAX_WIDTH vastleggen.

Voorbeeld:

// een logo van meer dan 500px hoog moet worden geweigerd
define('_LOGO_MAX_HEIGHT', 500);

Wanneer deze constante een waarde 0 heeft, zal SPIP de controle niet uitoefenen.

Zie ook: _LOGO_MAX_SIZE en _LOGO_MAX_WIDTH.

Voetnoot

[1Het uploadformulier zal het bestand accepteren, maar vervolgens controleert SPIP of het aan de eisen voldoet.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands