_INC_DISTANT_MAX_SIZE

De constante _INC_DISTANT_MAX_SIZE bepaalt de maximale grootte van een remote bestand dat wordt opgehaald met de functie recuperer_page(). De standaardwaarde is 2 Mb.

Je kunt deze waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// remote bestanden mogen 3 Mb groot zijn
define('_INC_DISTANT_MAX_SIZE', 3*1048576);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands