_IMG_GD_QUALITE

De constante _IMG_GD_QUALITE bepaalt bij gebruik van GD het renderingniveau van afbeeldingen.

Wanneer je in de geavanceerde configuratie van SPIP gekozen hebt voor de GD library voor het verwerken van afbeeldingen, bepaalt deze constante het kwaliteitsniveau voor de verwerkte afbeeldingen (afbeeldingsfilters, aanmaak van miniaturen, enz.).

De effecten van de constante _IMG_GD_QUALITE zijn slechts zichtbaar in afbeeldingen die een specifieke verwerking hebben ondergaan (zoals mogelijk ook bij #LOGO_DOCUMENT, zie Geautomatiseerde verwerking van afbeeldingen). Deze constante heeft geen enkel effect op ongefilterde afbeeldingen (die bijvoorbeeld direct worden opgeroepen met <img123>).

Je kunt deze waarde definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

De waarde kan liggen tussen 0 en 100 (hoe hoger, hoe meer vereiste servercapaciteit —tijd, geheugen, CPU— benodigd is voor de verwerking van de afbeeldingen). De standaardwaarde is 85.

Voorbeeld:

// verlaag de kwaliteit van de GD behandeling drastisch
define('_IMG_GD_QUALITE', 50);
  

Enkele rendering voorbeelden:

define(’_IMG_GD_QUALITE’, 100);

define(’_IMG_GD_QUALITE’, 85); (standaardwaarde)

define(’_IMG_GD_QUALITE’, 50);

define(’_IMG_GD_QUALITE’, 20);

define(’_IMG_GD_QUALITE’, 0);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands