_DOC_MAX_SIZE

De constante _DOC_MAX_SIZE definieert de maximale bestandsgrootte in kB waarbij SPIP een document zal registreren.

Deze constante definieert de maximale grootte in kB waaraan het document moet voldoen om te worden geregistreerd [1] De standaardwaarde is 0.

Je kunt deze waarde definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// een document mag maximaal 250kB groot zijn
define('_DOC_MAX_SIZE', 250);

Wanneer deze constante een waarde 0 heeft, zal SPIP de controle niet uitvoeren.

Zie ook: _IMG_MAX_SIZE.

Voetnoot

[1Het uploadformulier zal het bestand accepteren, maar vervolgens controleert SPIP of het aan de eisen voldoet.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands