_AUTOBR

De constante _AUTOBR wijzigt het gedrag van sinds SPIP versie 3.0 waarbij een HTML-tag <BR /> wordt gebruikt voor een regelterugloop.

  • Apparu en : SPIP 3.0

Sinds SPIP 3.0 wordt een «regelterugloop» in de paragraaf van een tekst (bij aanpassing) omgezet in een «BR» (meer precies: <span class='autobr'><br /></span>\n) [1].

Zo zal een invoer over 3 regels als hieronder
 Jan Pietersen
 Straatweg 1
 0000 ZZ Plaatsnaam
op drie regels worden weergegeven, en niet meer op één regel.
In het privé gedeelte wordt dit aangepaste gedrag aangegeven door de plaatsing van een symbool Automatische regelterugloop bij elke nieuwe regel.

Om de oude werking terug te krijgen, volstaat het om de constante _AUTOBR zonder verdere parameter op te nemen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// terug naar de ouderwetse regelterugloop
define('_AUTOBR', '');

Voetnoot

[1Toch mag de opmaakcode «_» (underscore + spatie) nog steeds worden gebruikt; deze wordt in het privé gedeelte aangeduid met een symbool Handmatige regelterugloop

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands