$GLOBALS[’taille_des_logs’]

Deze PHP variabele definieert de maximale grootte (in kB) van de logbestanden van SPIP (mysql.log, spip.log, prive_spip.log, enz.).

Je kunt de waarde (die standaard staat ingesteld op 100) aanpassen in mes_options.php.

Toepassing: wanneer je geen logbestanden wilt bijhouden, voeg je de volgende regel toe aan mes_options.php (zie Het bestand mes_options.php):

$GLOBALS['taille_des_logs'] = 0;

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 26/04/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands