_LOGO_MAX_SIZE

De constante _LOGO_MAX_SIZE definieert de maximale bestandsgrootte in kB waarbij SPIP een logo zal registreren.

Deze constante definieert de maximale grootte in kB [1] waaraan een logo moet voldoen om te worden geregistreerd [2] De standaardwaarde is 0.

Je kunt deze waarde definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// een logo mag maximaal 350kB groot zijn
define('_LOGO_MAX_SIZE', 350);

Wanneer deze constante een waarde 0 heeft, zal SPIP de controle niet uitvoeren.

Zie ook: _LOGO_MAX_WIDTH en _LOGO_MAX_HEIGHT.

Voetnoot

[1Vanaf SPIP3 is een tolerantie van 10% toegevoegd

[2Het uploadformulier zal het bestand accepteren, maar vervolgens controleert SPIP of het aan de eisen voldoet.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands