$GLOBALS[’nombre_de_logs’]

Deze PHP variabele bepaalt het maximaal aantal archieven van ieder logbestand van (mysql.log, spip.log, prive_spip.log, enz.).

Wanneer één van de logbestanden zijn maximale grootte bereikt, wordt hij onder een andere naam opgeslagen en wordt een nieuw logbestand aangemaakt.

$nombre_de_logs heeft standaard een waarde 4 (wat overeenkomt met 3 archiefbestanden).

Toepassing: wanneer je helemaal geen logbestanden meer wenst bij te houden, kun je aan mes_options.php (zie Het bestand mes_options.php) de volgende regel toevoegen:

$GLOBALS['nombre_de_logs'] = 0;

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 28/04/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands