_IMG_MAX_WIDTH

De constante _IMG_MAX_WIDTH definieert de maximale breedte in pixels waarin SPIP een afbeelding zal registreren.

Werking

Als deze constante is bepaald samen met de constante _IMG_MAX_HEIGHT controleert SPIP na het uploaden of de afmeting aan de maximale eisen voldoet. De standaardwaarde is 0.

Is de afbeelding te groot:

  • en de optie ’Automatisch miniaturen genereren van afbeeldingen’ geactiveerd is, zal SPIP de afbeelding schalen tot de maximale afmetingen.
  • maar is de optie ’Automatisch miniaturen genereren van afbeeldingen’ niet geactiveerd, dan zal SPIP de afbeelding weigeren.

Definitie

Je kunt deze constante definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Belangrijk
Voor een juiste werking moet ook de constante _IMG_MAX_HEIGHT zijn gedefinieerd.
Wanneer de constante een waarde 0 heeft, zal SPIP de controle niet uitoefenen.

Voorbeeld

// maxima voor afbeeldingen 1200*800 pixels
define('_IMG_MAX_WIDTH', 1200);
define('_IMG_MAX_HEIGHT', 800);

Zie ook: _IMG_MAX_SIZE en _IMG_MAX_HEIGHT.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands