_TITRER_DOCUMENTS

De constante _TITRER_DOCUMENTS maakt het mogelijk de titel van documenten af te leiden uit de bestandsnaam. [1]

Je kunt die waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// Bepaal de titel van een document aan de hand van zijn bestandsnaam
define('_TITRER_DOCUMENTS', true );

Voetnoot

[1De titel wordt de naam van het bestand zonder de extensie. Leestekens (waaronder "_") worden door een spatie vervangen. Hoofdletters en accenten worden aangehouden.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands