$GLOBALS[’controler_dates_rss’]

$GLOBALS['controler_dates_rss'] bepaalt of SPIP de datum van de elementen in een RSS-flow van gesyndiceerde artikelen verifieert.

  • Apparu en : SPIP 1.9.2

Wanneer SPIP de artikelen uit een RSS feed in zijn database opneemt, controleert het de datum van het artikel:

  • is het meer dan één jaar oud;
  • of ligt de datum meer dan twee dagen in de toekomst.

Wordt aan een van deze voorwaarden voldaan dan beschouwt SPIP dat als een fout in de datum van het artikel en vervangt hem door de huidige datum.

Dit gedrag kan worden uitgeschakeld door een variabele $controler_dates_rss met waarde false te definiëren In het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// ne pas modifier la date des articles syndiqués
$GLOBALS['controler_dates_rss'] = false;

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands