_LOGIN_TROP_COURT

De constante _LOGIN_TROP_COURT geeft de minimale lengte van een inlognaam aan.

Deze constante bepaalt de minimale lengte van de inlognaam van gebruikers van de site. De standaardwaarde is 4, wat een minimale lengte van 4 tekens inhoudt.

Net als alle andere variabelen voor aanpassing kunt je deze waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// een lengte van 3 tekens toestaan voor de inlognaam
define('_LOGIN_TROP_COURT', 3);

Je kunt de minimale lengte van het wachtwoord instellen met _PASS_LONGUEUR_MINI.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands