_NOM_IMG_PACK

De constante _NOM_IMG_PACK bepaalt de naam van de map waarin de iconen uit het privé gedeelte van SPIP zijn opgeslagen.

Deze constante staat standaard ingesteld op ’images/’ en kan worden aangepast in bestand ecrire/inc_version.php en werkt samen met de waarde van de bovenliggende map prive/:

define('_DIR_IMG_PACK', (_DIR_RACINE . 'prive/' . _NOM_IMG_PACK));

Je kunt de waarde van deze constante aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// de map met ikonen aanpassen
define('_NOM_IMG_PACK', 'mes_icones/');

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 28/04/23

Vertalingen: français, Nederlands