_DIR_PLUGINS_SUPPL

De constante _DIR_PLUGINS_SUPPL bepaalt een aanvullende map als map waarin plugins staan opgeslagen

  • Apparu en : SPIP 2.1

In aanvulling op de standaardmap, bepaald met _DIR_PLUGINS [1] waar plugins kunnen zijn opgeslagen.

Je kunt deze waarde definiëren in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

De constante wordt alsvolgt gedefinieerd:

define('_DIR_PLUGINS_SUPPL', _DIR_RACINE . 'chemin/plugins/supplementaires/');

Je geeft het volledige pad van de map aan vanaf de root van de site.

Danzij deze constante wordt het gemakkelijker een specifieke map toe te voegen in een multi-site omgeving:

define('_DIR_PLUGINS_SUPPL', _DIR_RACINE . 'sites/' . $site . '/plugins/');

Voetnoot

[1Vóór SPIP 3.0.6 konden meerdere mappen worden aangegeven, maar dit is vervallen. Zie: http://core.spip.org/projects/spip/repository/revisions/20028

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands