_INTERVALLE_REVISIONS

De constante _INTERVALLE_REVISIONS bepaalt de tijdsinterval (in seconden) tussen twee door dezelfde redacteur uitgevoerde revisies.
Meerdere door dezelfde auteur gemaakte wijzigingen aan één item worden "gegroepeerd" als één revisie. De standaardwaarde is 600 (dus 10 minuten).

Je kunt die waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// stel de revisie-interval in op 60 seconden
define('_INTERVALLE_REVISIONS', 60); 

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands