_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE

Met de constante _MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE kan het gedrag van SPIP bij het aanmaken van een trefwoord worden aangepast:

  • standaard keert SPIP na het aanmaken van een trefwoord terug op de pagina waarop om de aanmaak werd gevraagd;
  • met deze constante is dat de pagina met eigenschappen van het zojuist aangemaakte trefwoord.

Je kunt deze aanpassing bewerkstelligen door het toevoegen van de constante in je bestand config/mes_options.php (waarover je leest in dit artikel).

Voorbeeld:

// pas het gedrag na het aanmaken van een trefwoord aan
if (!defined('_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE'))
        define('_MOTS_CREATION_RETOUR_MOT_CREE', true);

Deze constante is beschikbaar vanaf SPIP 3.1.9 en SPIP 3.2.2

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands