$GLOBALS[’filtrer_javascript’]

De variabele $GLOBALS[’filtrer_javascript’] maakt de keuze van de beveiliging die SPIP op JavaScript in redactionele items toepast mogelijk.

Voor JavaScript opgenomen in artikelen, rubrieken, auteurs (biografie),... zijn drie beveiligingsniveaus mogelijk:

  • paranoïde : -1
  • standaard : 0
  • ok : 1

Het niveau paranoïde voert de code zowel in het privé gedeelte als op de publieke site niet uit (ze wordt gewoon weergegeven).
Het standaard niveau geeft de code in het privé gedeelte in het rood weer (zonder het uit te voeren), maar in de publieke site wordt het uitgevoerd (zonder het weer te geven).
Het niveau ok voert de code overal uit (zowel in het privé gedeelte ans op de publlieke site).

Je kunt de waarde van deze variabele aanpassen in het bestand mes_options.php (zie Het bestand mes_options.php):

$GLOBALS[’filtrer_javascript’]= -1;

Opmerking 1:
In forums, petities, RSS flows,... Is JavaScript altijd beveiligd: de code wordt weergegeven, maar niet uitgevoerd, ongeacht de waarde van $filtrer_javascript.

Opmerking 2:
Wanneer $GLOBALS[’filtrer_javascript’] een waarde 0 of -1 heeft, worden documenten in het formaat SVG gefilterd wanneer ze afkomstig zijn van een rédacteur en niet uitgevoerd (hu heading wordt beveiligd met <?xml version="1.0"?>).

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 26/04/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands