_LOG_FILTRE_GRAVITE

De constante _LOG_FILTRE_GRAVITE bepaalt het detailniveau van in de logbestanden op te nemen gegevens.

  • Apparu en : SPIP 3.0

Standaard worden alleen de fouten in de logs opgenomen om een overvloed aan informatie te voorkomen.Tijdens een ontwikkelfase kan het nodig zijn meer informatie toe te voegen.

Je kunt dit niveau bepalen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// kies het maximale niveau van details voor het logbestand
define('_LOG_FILTRE_GRAVITE', 8);

De historische schrijfwijze spip_log('message'); zonder indicatie van een niveau wordt nog ondersteund maar is verouderd. In dat geval is het standaardniveau 5.

De verschillende waardes van deze constante zijn (van summier naar zeer uitgebreid):

  • 0 (_LOG_HS)
  • 1 (_LOG_ALERTE_ROUGE)
  • 2 (_LOG_CRITIQUE)
  • 3 (_LOG_ERREUR)
  • 4 (_LOG_AVERTISSEMENT)
  • 5 (_LOG_INFO_IMPORTANTE)
  • 6 (_LOG_INFO)
  • 7 (_LOG_DEBUG)

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands