_INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL

De constante _INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL verhindert creatie van een auteur wanneer zijn emailadres al In de database aanwezig is.

  • Apparu en : SPIP 3.0

De constante _INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL voorkomt dus dat meerdere auteurs van eenzelfde emailadres gebruik maken.

Je kunt deze voorwaarde toevoegen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// geen dubbele emailadressen
define('_INTERDIRE_AUTEUR_MEME_EMAIL', true);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands