_LARGEUR_MODE_IMAGE

De constante _LARGEUR_MODE_IMAGE activeert de automatische detectie van de wijze waarop documenten worden toegevoegd. Ze geeft in pixels aan wat de breedte moet zijn van waaraf moet worden omgeschakeld naar de modus "document".

Zo kun je forceren dat alle afbeeldingen breder dan 500 pixels automatisch in de portfolio worden geplaatst door de constante op te nemen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// alle afbeeldingen breder dan 500px moeten
// bij het uploaden in de portfolio (mode=document) worden geplaatst
define('_LARGEUR_MODE_IMAGE', 500);

Wil je dat dit voor alle afbeeldingen het geval is, dan schrijf je:

// alle opgeladen afbeeldingen naar de portfolio
define('_LARGEUR_MODE_IMAGE', 1);

Let op:
Om ervoor te zorgen dat met gebruikmaking van bovenstaande constante een afbeelding worden behandeld als een document, moet je in de configuratie (ecrire/?exec=configurer_contenu) het vakje bij «Documenten activeren voor volgende inhouden: [•] Artikelen» (in onderdeel Bijlagen) hebben aangevinkt.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: français, Nederlands