_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES

De constante _NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES verwijst naar de map waarin getransfereerde afbeeldingen en documenten zijn opgeslagen.

De constante verwijst naar de naam van de map waarin permanente voor HTTP beschikbare beschikbare bestanden zijn opgeslagen. Deze map bevat afbeeldingen en documenten die via de interface van SPIP naar de server zijn getransfereerd. Ook de diverse in SPIP gebruikte logo’s zijn erin opgeslagen. De standaardwaarde is IMG/.

Je kunt deze waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

define('_NOM_PERMANENTS_ACCESSIBLES', "IMG/");

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands