_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES

De constante _NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES verwijst naar de map waarin tijdelijke, niet voor HTTP toegankelijke bestanden zijn opgeslagen.

De constante verwijst naar de naam van de map waarin tijdelijke bestanden staan die niet voor HTTP toegankelijk zijn. Deze map bevat hoofdzakelijk logbestanden, backups van de database en een groot deel van de cache. De standaardwaarde is tmp/.

Je kunt deze waarde aanpassen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

define('_NOM_TEMPORAIRES_INACCESSIBLES', "tmp/");

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: català, English, français, Nederlands