_BOUCLE_PROFILER

De constante _BOUCLE_PROFILER geeft de duur (in milliseconden) waarboven de berekening van een lus moet worden getraceerd.

  • Apparu en : SPIP 3.0

Sinds SPIP version 3.0.9 kan deze constante een logbestand (tmp/log/profiler.log) maken met de naam van de lussen (en hun skelet) waarvan de calculatietijd een bepaalde limiet overschrijdt.

Om lang durende lussen te traceren moet de constante _BOUCLE_PROFILER worden opgenomen in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// traceer lussen die meer dan 5 seconden aan het rekenen zijn
define('_BOUCLE_PROFILER', 5000);

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands