_COOKIE_PATH

Met de constante _COOKIE_PATH kan het domein worden aangegeven wat moet worden gebruikt bij de cookies van SPIP, en in het bijzonder die van de sessie.

Voorbeeld:
Voeg de volgende regel toe aan mes_options.php :

// het domein voor cookies aanpassen
define('_COOKIE_PATH','mijndomein.org');

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 27/04/23

Vertalingen: English, français, Nederlands