_INTRODUCTION_SUITE

Met de constante _INTRODUCTION_SUITE kan de tekenreeks worden aangepast die wordt geplaatst wanneer het baken #INTRODUCTION de tekst inkort.

De standaardwaarde van deze constante is:  (...)

Om een andere waarde te definiëren pas je het bestand config/mes_options.php aan (zie het artikel over dit bestand).

Voorbeeld:

// Definieer een ander vervolgteken voor #INTRODUCTION
define('_INTRODUCTION_SUITE', ' [...]');

zie ook: #INTRODUCTION, _COUPER_SUITE

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands