_RENOUVELLE_ALEA

De constante _RENOUVELLE_ALEA bepaalt de geldigheidsduur van cookies in seconden. De standaardwaarde is 12 uur. Let op: in bepaalde cookies wordt een veelvoud van deze waarde gebruikt (bijvoorbeeld: _RENOUVELLE_ALEA * 20 )

Je kunt deze duur aanpassen door de waarde aan te geven in het bestand config/mes_options.php (zie het artikel over dit onderwerp).

Voorbeeld:

// Reduceer de duur van sessies tot 1 uur
define('_RENOUVELLE_ALEA', 3600); 

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 02/07/23

Vertalingen: English, français, Nederlands