{inverse}

-  {inverse} is een voorwaarde die de gevraagde sorteervolgorde omkeert.

De voorwaarde {inverse} veroorzaakt een geïnverteerde weergave van de reultaten van een lus. Het resulteert in het omkeren van de sortering die door een voorafgaand criterium werd bepaald. Bijvoorbeeld: terwijl {par date} de elementen van oud naar jong rangschikt, zal {par date}{inverse} Van jong naar oud sorteren.

De voorwaarde {inverse} wordt dus altijd toegepast in combinatie met een ervoor vermelde sorteervolgorde. Je leest erover in artikel criteria {par ...}.

Maar je kunt ook meerdere sorteringen opgeven, zoals: {par titre, date} die eerst per titel (van A naar Z) en vervolgens op datum (van oud naar jong) sorteert. In zo’n geval zou de toevoeging {inverse} (dus: {par titre, date} {inverse}) uitsluitend de eerste sortering omkeren (dus: van Z naar A, maar nog steeds van oud naar jong).

Wil je de sortering van beide voorwaarden omkeren, dan moet je schrijven: {par titre} {inverse} {par date} {inverse}.

Aan {inverse} mag een parameter worden toegevoegd die de sortering dynamisch beïnvloedt. Zo kun je schrijven: <BOUCLE_art(ARTICLES) {par #ENV{sorteerop}} {inverse #ENV{richting}}> waarmee je via de URL kunt aangeven waarop en in welke volgorde je wilt sorteren; bijvoorbeeld: sorteerop=titre&richting=1 wat resulteert in {par titre} {inverse} of sorteerop=date&richting=0 wat {par date} oplevert.

Het criterium {inverse} heeft ook een verkorte schrijfwijze. Genoeg reden om ook het artikel over criterium {par ...} te lezen!

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands