|annee

Het filter |annee dat kan worden toegepast op een datumbaken toont een numeriek jaartal van 4 cijfers.

[(#DATE|annee)]


Zie ook filters |mois en |jour.

Auteur Hanjo Publié le : Mis à jour : 22/06/16

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands