|saison

  • Apparu en : SPIP 1.2

Het filter |saison, toegepast op een datumbaken met een geldige datum, geeft het seizoen weer waartoe die datum behoort. De weergave is gekoppeld aan de huidige taalcontext.

Voorbeeld: bij een artikel dat werd gepubliceerd op 22-01-2015 geeft
[(#DATE|saison)] als resultaat «winter».

De seizoenen zijn alsvolgt ingedeeld:

  • van 21-03 tot 20-06 : lente
  • van 21-06 tot 20-09 : zomer
  • van 21-09 tot 20-12 : herfst
  • van 21-12 tot 20-03 : winter

En zit je toevallig op het zuidelijk halfrond, dan geef je dat aan met: [(#DATE|saison{sud})]


Bekijk ook de filters |nom_jour en |nom_mois.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op: Aangepast: 10/12/17

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands