|afficher_enclosures

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter Dans le cadre d’une syndication, le filtre |afficher_enclosures wordt toegepast op het baken #TAGS om bij syndicatie een paperclip weer te geven voor bijgevoegde documenten (in plaats van het klassieke linksymbool).
[(#TAGS|afficher_enclosures)]

Zie ook gedetailleerde informatie op de pagina van het baken #TAGS

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands