|afficher_tags

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het filter |afficher_tags toegepast op het baken #TAGS toont van een gesyndiceerd artikel naar keuze:
de tags/trefwoorden: [(#TAGS|afficher_tags{tag})],
de rubriek/categorie : [(#TAGS|afficher_tags{directory})],
bijgevoegde documenten/podcast: [(#TAGS|afficher_tags{enclosure})].

(Standaard is [(#TAGS|afficher_tags)] gelijk aan [(#TAGS|afficher_tags{'tag, directory'})].)

Lees voor meer gedetailleerde informatie het artikel over het baken #TAGS.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands