|entites_html

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |entites_html toegepast op een tekstbaken vertaalt de HTML inhoud in de tekenset van die pagina, alsmede de tekens ", < en >.
Hiermee kan de inhoud probleemloos worden opgenomen binnen een <textarea> </textarea>.

Geeft een baken #DESCRIPTIF bijvoorbeeld normaal: 2 is "méér" dan 1 & 2 > 1,
dan zal:
<textarea>[(#DESCRIPTIF|entites_html)]</textarea> de volgende HTML leveren:
<textarea>2 est &quot;méér&quot; dan 1 &amp 2 &gt; 1</textarea>

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands