|secondes

  • Apparu en : SPIP 1.0.2

Het filter |secondes toont de seconden van het tijdselement van de datum waarop het wordt toegepast.
[(#DATE|secondes)]

Het resultaat varieert van 00 tot 59.

Bevat de datum waarop het filter wordt toegepast geen tijdsinformatie ([(#VAL{2009-10-24}|secondes)]), dan retourneert het 0 (nul).


Bekijk ook de filters |heures en |minutes.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands