|affdate_mois_annee

Het filter |affdate_mois_annee kan worden toegepast op een datumbaken en toont uitsluitend de naam van de maand en het jaartal: "april 2005", "november 2003".

Het filter |affdate_mois_annee is een variant van het filter |affdate.

Auteur Hanjo Publié le :

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands