|url_absolue_css

  • Apparu en : SPIP 1.9.2

Het filter |url_absolue_css, toegepast op een stylesheet, zet alle in het bestand opgenomen relatieve URL’s om in absolute URL’s.

Het filter |compacte maakt gebruik van dit filter.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands