|url_absolue_css

Het filter |url_absolue_css, toegepast op een stylesheet, zet alle in het bestand opgenomen relatieve URL’s om in absolute URL’s.

Het filter |compacte maakt gebruik van dit filter.

Auteur Hanjo Publié le :

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands