|recuperer_numero

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |recuperer_numero kan worden gebruikt om alleen de numerieke prefix van een titel weer te geven [1].

Dus voor een titel «0118. Titel van mijn artikel» geeft [(#TITRE|recuperer_numero)] als resultaat «0118».

In SPIP 2.1 mag in bestand mes_options.php of mes_fonctions.php niet de volgende code zijn opgenomen: $table_des_traitements['TITRE'][] = test_espace_prive() ? '' : 'typo(supprimer_numero(%s))'; In welk geval het gebruik van #RANG zou volstaan.

In SPIP 3 wordt de handeling voor het verwijderen van de prefix (« supprimer_numero ») volledig door SPIP uitgevoerd, is het filter verouderd en is [(#TITRE|recuperer_numero)] (wat niets meer retourneert) vervangen door het baken #RANG. Deze laatste levert nu het gewenste resultaat.

Voetnoot

[1Het formaat van deze prefix bestaat uit een getal van willekeurige lengte, gevolgd door een punt of een sluitend halfrond haakje, gevolgd door een spatie. Bijvoorbeeld: 015. De titel of 51) De titel

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: français, Nederlands