|plus

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |plus{xx} doet een wiskundige optelling.
Het geeft het resultaat (de som) van de waarde van het baken waaraan het is gekoppeld plus xx.

Geeft het baken waaraan het is gekoppeld geen numerieke waarde, dan wordt het resultaat beschouwd als 0 (nul) en geeft het filter dus zijn argument als waarde terug: [(#TEXTE|plus{18})] geeft «18».

Je kunt een negatief getal als argument aan het filter meegeven: [(#TOTAL_BOUCLE|plus{-5.2})] maar het is beter om in dat geval het filter |moins te gebruiken.

Let op, als xx een getal is met decimalen, moet je gebruik maken van een punt om de eenheden en decimalen te scheiden: [(#TOTAL_BOUCLE|plus{5.2})].


Bekijk de andere wiskundige filters |modulo, |mult, |moins en |div.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands