|textebrut

Het filter |textebrut transformeert de inhoud van een baken waarop het wordt toegepast door vervanging van de tags <p> en <br /> door een eenvoudige regelterugloop; dubbele teruglopen door een enkele en ondeelbare spaties of dubbele spaties door een enkele, gewone spatie.

Een van de toepassingen is bij een HTML meta-tag: [<meta name="description" content="(#DESCRIPTIF|textebrut)">].

Auteur Hanjo Publié le : Mis à jour : 05/04/16

Traductions : català, English, Español, français, Nederlands