|affdate_debut_fin

Het filter |affdate_debut_fin toont de tijdsinterval tussen twee datums. Het weergegeven resultaat houdt er rekening mee of het om dezelfde dag, maand of jaar gaat.

Het filter wordt op de ervoor aangegeven datum toegepast, waarachter drie argumenten als parameter kunnen worden meegegeven:

 • einddatum;
 • oui of non om het tijdstip weer te geven (oui, dus ja is de standaardwaarde)
 • het te gebruiken weergaveformaat:
  • abbr voor een verkorte dagweergave (Zo. voor Zondag) [1];
  • annee om de weergave van het jaar te forceren (dus óók voor hetzelfde jaar);
  • jour om de weergave van de naam van de dag te forceren;
  • hcal om een datum in het HCalendar formaat te genereren.

Voorbeeld:
[(#DATE_DEBUT|affdate_debut_fin{#DATE_FIN,oui,abbr})]

Voetnoot

[1Het exacte formaat hangt af van de taalinstellingen

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: English, français, Nederlands