|modulo

  • Apparu en : SPIP 1.9

Het filter |modulo{xx} voert een wiskundige berekening uit.
Het geeft de modulus (de rest) van een deling van de waarde van het baken waaraan het is gekoppeld door xx.

Geeft het baken waaraan het is gekoppeld geen numerieke waarde, dan wordt het resultaat beschouwd als 0 (nul) en geeft het filter dus 0 (nul) als waarde terug: [(#TEXTE|modulo{18})] geeft «0».

Het filter accepteert een tweede, numeriek argument, dat een geheel getal of een getal met decimalen mag zijn en wordt toegevoegd aan het resultaat:[(#VAL{20}|modulo{3, 2.4})] geeft «4.4».

Let op:
bij een getal met decimalen, moet je gebruik maken van een punt om de eenheden en decimalen te scheiden.

Voorbeeld:
Om de weergave van een lus roulerend aan te passen, kunnen we schrijven: [(#COMPTEUR_BOUCLE|modulo{3})] wat «1» voor het eerste resultaat geeft, «2» voor het volgende, en «0» voor het derde, waarna het terugkeert bij «1», enz.

|modulo{x} geeft dus een geheel getal terug tussen 0 en de waarde van het eerste argument « x » min 1.

Let op:
wanneer 0 (nul) als argument aan het filter wordt doorgegeven (bijvoorbeeld [(#VAL{20}|modulo{0})]) zal een PHP warningWarning: Division by zero— worden weergegeven.


Bekijk ook de andere wiskundige filters |div, |mult, |moins en |plus.

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands