|attribut_html

  • Apparu en : SPIP 1.4

Het filter |attribut_html toegepast op een tekstbaken vertaalt de inhoud van dat baken in een formaat dat als attribuut (alt="...", title="...", value="...") van een HTML-tag kan worden toegepast.

Geeft het baken #DESCRIPTIF bijvoorbeeld normaal het volgende weer: 2 is "méér" dan 1 & 2 > 1, dan maakt het filter dit geschikt voor een HTML attribuut met:

<img alt="[(#DESCRIPTIF|attribut_html)]"...

en het resultaat is: <img alt="2 is &quot;m&#233;&#233;r&quot; dan 1 &#38; 2 &gt; 1"...

Het filter verwijdert bepaalde HTML: de <strong>éérste</strong>! wordt: de &#233;&#233;rste!

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands