|>{a}

  • Apparu en : SPIP 1.8

Het filter |>{waarde} retourneert «TRUE» als het resultaat van het baken waarop het wordt toegepast groter is dan «waarde».

{waarde} mag een getal zijn [1] (5, 18.2, 84, ...), of alfanumeriek [2] (abc, een woord, ,...)

Bijvoorbeeld:
[Er staan (#TOTAL_BOUCLE|>{1543}|?{' vreselijk veel inhoud', ' inhoud'}) in deze rubriek.].


Bekijk ook de filters |<{a}, |>={a}, |<={a}, |!={a} en |=={a}

Voetnoot

[1bij een decimaal getal gebruik je een punt als scheidingsteken

[2waarbij rekening wordt gehouden met hoofdletters en kleine letters

Auteur Hanjo Gepubliceerd op:

Vertalingen: català, English, Español, français, Nederlands